ისტორია

2010
საქართველოში #3 რანგის ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტიორი.

2009
პროექტ ფარმადეპოს განხორციელება – დიდი ფორმატის დისკაუნტერი აფთიაქები.

2008
ახალი მომსახურების შემოღება - ლოჯისტიკისა და საწყობის მომსახურების უზრუნველყოფა კლინიკური კვლევების ჩასატარებლად; კონტრაქტორი – PAREXEL International.

2007
ISO 9001:2000 მენეჯმენტის ხარისხის სერთიფიკატის მინიჭება.

2006
პროექტ სუპერფარმის განხორციელება – აფთიაქები სუპერმარკეტებში

2005
ტრანსკავკასიური ფარმაცევტული პროდუქტების ლოჯისტიკის მომსახურების ცენტრის შპს ლინქსერის დაფუძნება.

2004
საქართველოში #4 რანგის იმპორტიორი რომელიც ფლობს იმპორტის 4%; საკუთარი დაპატენტებული ბრენდ, სარეცეპტო (Rx) და არასარეცეპტო (OTC) პროდუქტების პრომოცია

2002
დასავლეთ საქართველოში, ქ. ქუთაისში მარკეტინგის და დისტრიბუციის ფილიალების გახსნა

2001
სარეცეპტო (Rx) და კოსმეტიკური (CM) პროდუქტების დისტრიბუციული სისტემის დაარსება.
კო-მარკეტინგული კონტრაქტები მწარმობელებს შორის, როგორიცაა MERZ Pharma, Bristol-Myers Squibb;
პირველი საცალო აფთიაქის დაარსება - “ეი-ბი-სი ფარმაცია”. იმპორტის პორტფოლიოს გაზრდა.

2000
ონკოლოგიური პრეპარატების დისტრიბუტორი კომპანიის დაარსება საქართველოში.


1999
შპს „ეი-ბი-სი ფარმაცია“ დაარსდა როგორც "Bristol Myers Squibb"-ის წარმომადგენლობა მარკეტინგული საქმიანობისთვის საქართველოში. 

კომპანიამ მიიღო BMS-ის ხანგრძლივი მემკვიდრეობის ტრადიციების ცოდნასა და მზრუნველობაზე დამყარებული მომსახურების გასავრცელებლად ადგილობრივ ჯანდაცვის სფეროში.

 

 


Gallery

Gallery

Read More →

History

History

Company was established as a distributor for oncology drugs and niche healthcare products marketer and distributor in Georgia.

Read More →

Management

Management

Providing high standard service in healthcare sector of pharmacies and offering high quality products and professional advice to patients and consumers.

Read More →

ABC Pharmacia LTD - At The Service For a Better Life • All Rights Reserved © 2006-2021

  • English
  • ქართული