ფილოსოფიისა და სტრუქტურის ორგანიზაცია

დევიზი: “თქვენს სამსახურში უკეთსი ცხოვრებისათვის!”

მისია: მაღალი ხარისხის სტანდარტული მომსახურების უზრუნველყოფა ჯანდაცვის სექტორში არსებული აფთიაქებისათვის და მაღალი ხარისხის პროდუქტებისა და პროფესიონალური რჩევების შეთავაზება პაციენტებისა და მომხმარებლებისათვის.

მართვის სტრუქტურა 'ველოსიპედი'

• მუდმივ მოძრაობაში ყოფნა ხელს უწყობს კომპანიის განვითარებას
გადაწყვეტილებების მისაღებად მართვის იერარქიული სტრუქტურა ინტეგრირებულია ჰორიზონტალურ პლატოზე;
საბჭოს კრება ტარდება რეგულარულად თვეში ერთხელ და დილის შეხვედრები კვირაში ერთხელ;

 


Gallery

Gallery

Read More →

History

History

Company was established as a distributor for oncology drugs and niche healthcare products marketer and distributor in Georgia.

Read More →

Management

Management

Providing high standard service in healthcare sector of pharmacies and offering high quality products and professional advice to patients and consumers.

Read More →

ABC Pharmacia LTD - At The Service For a Better Life • All Rights Reserved © 2006-2021

  • English
  • ქართული